móc komuś nagwizdać


móc komuś nagwizdać
(Zwłaszcza w rozkaјniku jako wykrzyknienie wyrażające przekorę, bunt, lub lekceważenie) Być lekceważonym i pogardzanym
Eng. (Especially as an exclamation of defiance and contempt) To be treated with contempt and disrespect.

Słownik Polskiego slangu. . 2012.

Look at other dictionaries:

  • nagwizdać — Ktoś może komuś nagwizdać zob. móc 2 …   Słownik frazeologiczny

  • móc — 1. pot. Jak cię mogę «byle jak, niedbale» 2. posp. Ktoś może komuś naskoczyć, nagwizdać, nadmuchać «ktoś nie jest w stanie komuś zaszkodzić lub zakazać czegoś»: (...) był mocno partyjny, tak że mogli nagwizdać nam socjalistyczni planiści, którzy… …   Słownik frazeologiczny